1. Diensten
  2. Restauratie en conservatie

Restauratie en conservatie

Restauratie van monumentale panden

Aan iedere restauratie gaat vooronderzoek in samenwerking met deskundigen vooraf. De uitkomst van dit onderzoek wordt helder en begrijpelijk geformuleerd. De opdrachtgever kan op basis van dit rapport zijn herstelplannen goed presenteren bij Gemeenten of andere overheidsinstanties. Het onderzoek zorgt ervoor dat onverwachte zaken het restauratieproces niet verstoren. Deskundigheid, vakmanschap en openheid zijn de pijlers onder het werk van Leo Scholten bv.

Conserveren van muurschilderingen en secco’s

De frescotechniek bestaat uit schilderen op een vochtig medium, zoals nog nat pleisterwerk. In tegenstelling tot het schilderen in fresco wordt schilderen in secco (muurschildering) op droog pleisterwerk gedaan. Het verschil tussen deze twee technieken is dat bij de frescotechniek het verse pleisterwerk de pigmenten van de schildering bindt terwijl het droogt en uithardt, terwijl de verf bij de muurschildering in de seccotechniek op het pleisterwerk blijft liggen. De frescoschildering wordt als het ware een deel van het muuroppervlak, er ontstaat eigenlijk een schildering in de toplaag van de pleisterlaag in plaats van er op. De frescotechniek leidt hierdoor tot een zeer duurzaam kunstwerk. Zelfs als de muur gebreken vertoont, kan de schildering vaak nog worden gered of deels gereconstrueerd. In Nederland is slechts één in frescotechniek uitgevoerde beschildering bekend (R.K. Kerk Houthem, St. Gerlach). De andere beschilderingen zijn in secco-techniek uitgevoerd.

Overigens kent Nederland slechts één schildering in frescotechniek, de beschildering in de kerk van Houthem St. Gerlach. Bij muurschilderingen in de seccotechniek is dit moeilijker. Tijdens en na de reformatie werden muurschilderingen in kerken vaak van een witte kalklaag voorzien. Onder deze kalklaag zit vaak nog de geheel of gedeeltelijke onbeschadigde muurschildering. Deze schilderingen kunnen voorzichtig weer worden blootgelegd. Leo Scholten bv is gespecialiseerd in het blootleggen van deze schilderingen en kan deze vakkundig restaureren c.q. conserveren, zodat het teloor gaan van deze schilderingen tegengehouden wordt.

Restaureren is een vak apart, of liever gezegd meerdere vakken apart. Muurschilderingen restaureren en consolideren is een totaal ander vak als het restaureren van schilderijen. Bij Leo Scholten bent u op het juiste adres voor allerlei soorten restauraties op het gebied van schilderingen en schilderijen. In Nederland zijn maar weinig mensen die deze kennis en liefde voor het vak hebben om op een goede en verantwoorde manier schilderingen of schilderijen te restaureren. Wanneer een restauratie niet goed wordt uitgevoerd kan dit grote gevolgen hebben! De restaurator heeft de toekomst van het object figuurlijk maar ook letterlijk in handen! Daarom moet een restauratie altijd zodanig gebeuren, dat beschadigingen die vóór aanvang van het restauratiewerk aanwezig zijn, zeer vakkundig worden hersteld en dat er verder ook niets onnodig beschadigd wordt. Elke restauratie wordt vooraf gegaan door een pragmatisch onderzoek naar de oorzaken van achteruitgang of beschadiging. Uiteraard worden deze oorzaken, indien ze nog actief zijn, eerst opgelost. Denk daarbij aan vochtbelasting van een muur of een kristallisatie van zouten.