1. Diensten
  2. Historisch kleurenonderzoek

historisch kleurenonderzoek

De conservering en het herstel van de kleurige afwerking van een monument hangt nauw samen met het onderhoud van het monument zelf. Planmatig onderhoud zorgt voor behoud van het gehele ensemble en, niet onbelangrijk, beheersbare kosten.

In het kader van restauratie moet er vaak vooraf een historisch onderzoek gedaan worden. Het gaat dan om archiefonderzoek en een kleur-historisch onderzoek, zo nodig aangevuld met pigmentenonderzoek. Onze bevindingen worden uitgebreid gerapporteerd.