1. Diensten
  2. Onderhoudsschilderwerk

Onderhoudsschilderwerk binnen en buiten

Onderhoud is het in goede staat brengen en houden van uw monument. Planmatig onderhoud is de beste garantie voor een langdurige instandhouding van een monument. Uw monument blijft bouwfysisch ‘op orde’ als u regelmatig onderhoud pleegt. Uitstel van onderhoudswerkzaamheden leidt tot sneller verval en maakt dat ingrijpend herstel eerder noodzakelijk is en de kosten substantieel stijgen. De overheid wil planmatig onderhoud van monumenten door eigenaren stimuleren, hiervoor bestaan er verschillende financiële regelingen. Bent u van plan ambachtelijk onderhoudsschilderwerk aan uw monument te plegen? Wij helpen u graag.