1. Projecten
  2. Kerken en kloosters

Zetten van letters 23.5 karaats bladgoud.

Vergulden van letters 23.5 karaats bladgoud ( Kerk Soest)

Vrijleggen muurschilderingen in kerk Katwijk

Kapel Uden

Het interieur, de muren en de gewelven van het “Brigittinessen” klooster in Uden zijn afgelopen jaar (2022) in zijn geheel door ons gerestaureerd.

De kapel was voor geselecteerd voor de schildersvakprijs 2022!

Goirkese Kerk in Tilburg

De Sint Dionysius Kerk, zoals het bouwwerk officieel heet, dateert in zijn huidige vorm uit 1836. Tijdens het herstel en restauratieproject kreeg het rijk gedecoreerde interieur van de kerk zijn oude glorie terug. Omdat de kerk op de nominatie stond om te worden gesloopt, bleef het onderhoud jarenlang achterwege. Aan het begin van deze eeuw werd de Goirkese Kerk een rijksmonument en kon een grootscheepse restauratie van start gaan. Na het herstel van daken en goten kwamen de decoraties aan de beurt. Tijdens diverse verbouwingen in de loop van de jaren was tweederde daarvan overgeschilderd. Tijdens het project is onder andere een grote schildering in de apsis, van Jos ten Hom, volledig in oude luister hersteld.

Leo Scholten b.v. voerde het project uit in opdracht van Parochie De Bron. Voor de werkzaamheden werden 22 professionele medewerkers ingezet. Daarnaast kregen tal van stagiairs en leerling-schilders de gelegenheid om in de Goirkese Kerk kennis en ervaring op te doen.

Dit project is de winnaar van de Nationale SchildersVAKprijs 2017.

Grote Kerk in Vianen

In de Brederodekapel van de Grote Kerk in Vianen staat het uit Avender kalksteen en hardsteen opgebouwde grafmonument van Reinoud III van Brederode (overleden in 1556) en Philippote van der Marck (overleden in 1536). Dit monument is tussen 1540 en 1556 vervaardigd in opdracht van Reinoud III. Het monument wordt toegeschreven aan de beeldhouwer Colijn de Nole uit Utrecht. Boven en om het dubbele grafmonument, uitgevoerd in natuursteen, is een baldakijn aangebracht, dat in- en uitwendig is beschilderd. De beschildering was in zeer slechte staat en wordt momenteel gerestaureerd. Daarbij worden de bladderende verfsnippertjes vastgezet, scheuren waar wenselijk, gedicht en de marmerimitatie gerestaureerd. Het werk heeft ongeveer een half jaar geduurd, waarna restauratiespecialisten de natuursteen elementen hebben aangepakt.

Restauratie Klooster Dongen

De Franciscanessen van Dongen zijn een congregatie van Franciscanessen die gesticht is in 1801 en daarmee één van de oudste congregaties van Nederland is. De wanden van de kapel van het klooster zijn afgewerkt in een heel bijzondere stijl. Het meanderende patroon in donker groene tinten vormt een heel bijzondere achtergrond voor de staties, die, evenals de wanden, dringend aan restauratie toe waren. Oude en slechte reparaties zijn herstelt, de sterk bladderende verflagen zijn vastgezet. Waar nodig zijn in de wanden door middel van injecties met een vullende lijmstof, de verf- en pleisterlagen weer vastgezet.  Dankzij moderne materialen en technieken, vakkennis en ervaring kon ook hier maximaal behoud van het originele materiaal worden bereikt.

Doopsgezinde Kerk in Hollum (Ameland)

Broerenkerk in Zwolle

In 1465 hebben de dominicanen het Broerenklooster en de Broerenkerk gesticht. Destijds zijn de panden gebouwd op een smalle strook land ten noorden van de oude stadskern van Zwolle. Het klooster werd gesloten in 1580 waarna de kerk vanaf 1640 in gebruik is geraakt voor de protestantse eredienst. In 1983 sloot de kerk zijn deuren voor de erediensten.

De kerk is gerestaureerd in de periode 1983-1988. Onder de vele lagen witkalk kwamen tijdens de restauratie de spectaculaire gewelfschilderingen tevoorschijn. Daarna is de kerk in gebruik genomen voor culturele evenementen en als expositieruimte. Tot aan de zomer van 2010 zijn in het rijksmonument verschillende evenementen en tentoonstellingen georganiseerd, daarna heeft Boekhandel Waanders zijn intrek in de Broerenkerk genomen.

Sint Nicolaaskerk in Helvoirt

De kerk werd in neogotische stijl ontworpen door architect Hubert van Groenendael en gebouwd tussen 1901 en 1903. Het interieur bevat uitgebreide muurschilderingen, welke vroeger erg vervuild waren. Maar omdat ze niet erg beschadigd waren konden ze worden gereinigd en hier en daar gerestaureerd. In 2003 werd begonnen met deze grote klus en in 2008 was de restauratie helemaal klaar. In totaal zijn er schilderingen van negentig planten, vijftig dieren, meerdere heiligen en tableaus. Voor deze schilderingen kreeg de kerk in 2005, toen de restauratie nog slechts gedeeltelijk af was, de Brabantse Monumentenprijs.

Lambertuskerk in Vught

De Lambertuskerk is op 29 februari 2008 na een periode van restauratie en renovatie heropend. Er is vrij veel bekend van de historie. Veel van het onderzoek is verricht door mevrouw Hanneke Das-Horsmeier die hierover ook heeft gepubliceerd, zowel in regionale tijdschriften als in boekvorm. Er is uitgebreid kleuronderzoek uitgevoerd, alsmede consolidatie van de twee middeleeuwse schilderingen.

O.L.V.H. Kerk in Huissen

Direct na de verwoesting van de middeleeuwse parochiekerk op 13/14 mei 1943 werden plannen gemaakt voor de herbouw van de kerk. Ir. G.M. Leeuwenberg ontwierp een basiliekvormig kerkschip in de trant van de Delftse School, geïnspireerd op de Romaanse bouwstijl, gebouwd in 1949/1950. De toren werd in 1961/1962 gebouwd en uitgebreid op de oude fundamenten. Naast de toren zijn twee kapellen ingericht: die van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de in 1971 gereed gekomen Gildenkapel. De toren is gerestaureerd in 1981 en 1997. In het interieur zijn nog enkele authentieke objecten uit de vooroorlogse kerk te zien. In opdracht van het kerkbestuur is het Mariabeeld opnieuw gepolychromeerd en is een zgn. ‘wensbol’ gerealiseerd.

Herstel muurschildering Klooster Dongen

Restauratie muurschildering kerk Tilburg